Skip to main content
Nyheter

Hur går en Stamspolning till?

By 11 maj 2023No Comments

Stamspolning är en process som syftar till att avlägsna eventuella blockeringar eller hinder från huvudkanalen i en bostads- eller affärsbyggnad. Denna process är nödvändig för att se till att spillvatten och avloppsvatten kan flöda fritt genom rören, och den kan bidra till att förhindra återströmningar och översvämningar. Det hjälper också till att förhindra skador på rörsystem som orsakas av proppar eller andra problem.

När bör en stamspolning ske?

• Om ni märker att det är långsam avrinning 

• Om ni hör/ser att det bubblar i diskhon/tvättställ/golvbrunn

• Om ni har/haft återkommande stopp eller översvämning

• Om ni känner att det luktar illa från avlopp även om packningar/tätningar är hela och täta

Vid spolning av rören används vanligtvis vattenstrålar med högt tryck, som effektivt kan bryta sönder skräp, t.ex. trädrötter, stenar och fett. Det trycksatta vattnet sprutar bort eventuella hinder som blockerar ledningen och rensar ut eventuella igensatta rör. Det hjälper också till att få bort oljor och fetter från septiktankar, som med tiden kan försvåra dräneringen. Förutom högtryckstvätt kan vissa företag också välja att använda kemiska spolningar.

Vanliga frågor och svar om stamspolning

Hur länge stamspolningen varar beror på storleken på det system som ska spolas och hur mycket skräp som finns i det. Generellt sett kräver de flesta kommersiella anläggningar mellan fyra och åtta timmar för en fullständig spolning, medan bostadsområden kan ta mellan två och fyra timmar beroende på deras storlek. Företag som specialiserar sig på stamspolning har ofta specialutrustning som högtrycksvattenstrålar eller rotskärande verktyg till sitt förfogande som hjälper dem att slutföra jobbet snabbt och effektivt.

När spolningen av stammar är klar inspekterar yrkesmännen systemet för att se om det finns några ytterligare blockeringar eller skador orsakade av tidigare blockeringsproblem innan de ger det ett rent godkännande. Regelbundna underhållskontroller efter varje spolning bör göras för att säkerställa att ditt rörsystem fungerar optimalt med tiden. Om du misstänker att ditt hems avloppsledning har blivit blockerad på grund av ett hinder eller en ansamling av oljor eller fett ska du kontakta ett lokalt proffs som specialiserat sig på stamspolning för ytterligare bedömning och reparationer vid behov. Kontakta Haggrensrör för offert på stamsspolning.