Skip to main content
Nyheter

Hemifrån eller kontorshotell: Varför väljer företag nya arbetsmiljöer?

By 28 maj 2024No Comments

Pandemin har utan tvekan satt sina spår i arbetslivet. Distansarbete har blivit en realitet för många och kontorets roll har omvärderats. Fler och fler företag söker nu nya, flexibla lösningar för sina anställda. Att jobba hemifrån och kontorshotell är två alternativ som växer i popularitet.

Vad är fördelarna och nackdelarna med dessa arbetsmiljöer, och varför väljer företag dem?

Fördelarna med att jobba hemifrån:

 • Flexibilitet: Att jobba hemifrån ger anställda en enorm flexibilitet i sin arbetsdag. De kan själva bestämma sina arbetstider, vilket kan leda till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.
 • Ökad produktivitet: Studier har visat att distansarbetare kan vara mer produktiva än sina kontorsbaserade kollegor. Detta beror delvis på att de slipper pendla och att de kan arbeta i en ostörd miljö.
 • Lägre kostnader: Företag kan spara pengar på att låta sina anställda jobba hemifrån. De slipper till exempel kostnader för kontorslokaler, möbler och utrustning.
 • Större rekryteringspool: Genom att erbjuda distansarbete kan företag rekrytera talanger från hela världen, oavsett var de bor.

Nackdelarna med att jobba hemifrån:

 • Isolering: Att jobba hemifrån kan leda till isolering och ensamhet. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med kollegor och chefer för att undvika detta.
 • Svårigheter att dra gränser: Det kan vara svårt att dra gränser mellan arbete och fritid när man jobbar hemifrån. Det är därför viktigt att ha en dedikerad arbetsmiljö hemma och att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
 • Tekniska problem: Tekniska problem kan störa arbetet och leda till frustration. Det är därför viktigt att ha en stabil internetuppkoppling och fungerande utrustning.

Fördelarna med kontorshotell:

 • Flexibilitet: Kontorshotell erbjuder en flexibel lösning för företag som inte behöver fasta kontorsplatser. De kan hyra kontorsplatser per dag, vecka eller månad.
 • Lägre kostnader: Kontorshotell kan vara en billigare lösning än att hyra egna kontorslokaler. Företag betalar bara för de platser de använder och slipper kostnader för underhåll och administration.
 • Nätverksmöjligheter: Kontorshotell ger anställda möjlighet att nätverka med andra personer från olika företag. Detta kan leda till nya affärsmöjligheter och samarbeten.
 • Professionell arbetsmiljö: Kontorshotell erbjuder en professionell arbetsmiljö med all nödvändig utrustning och service.

Nackdelarna med kontorshotell:

 • Brist på kontroll: Företag har inte samma kontroll över sin arbetsmiljö på ett kontorshotell som de har i sina egna lokaler.
 • Störningar: Det kan vara störande att arbeta i en miljö med många andra personer.
 • Kostnader för pendling: Anställda som jobbar på ett kontorshotell kan behöva pendla längre än de som jobbar hemifrån.

Vilken arbetsmiljö är rätt?

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken arbetsmiljö som är rätt för ett företag. Det beror på en rad olika faktorer, till exempel företagets bransch, kultur och behov.

Företag som funderar på att låta sina anställda jobba hemifrån eller på kontorshotell bör noga överväga för- och nackdelarna med båda alternativen. Det är också viktigt att involvera de anställda i processen och ta hänsyn till deras behov och önskemål.

Pandemin har accelererat trenden mot nya arbetsmiljöer. Att jobba hemifrån och kontorshotell är två alternativ som växer i popularitet. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, och det är upp till varje företag att avgöra vilken lösning som bäst passar deras behov.

Det viktigaste är att skapa en arbetsmiljö som är produktiv, kreativ och trivsam för de anställda. Oavsett om de jobbar hemifrån, på kontorshotell eller på ett traditionellt kontor.