Skip to main content

Tech industri är en växande trend inom teknikbranschen som ger företag möjlighet att anlita skickliga frilansare för att arbeta projektvis. Genom att låta projektledare fylla i saknade färdigheter kan tillfälliga yrkesverksamma inom techindustrin hjälpa företag att nå sina mål på ett effektivare och mer kostnadseffektivt sätt.

Interimspersonal inom den tekniska industrin har fördelen att kunna bidra med specialiserad kunskap och erfarenhet från tidigare jobb eller projekt – ett ovärderligt verktyg för företag som vill hålla sig framme på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Dessa yrkesverksamma kan anlitas vid behov för kortsiktiga projekt som kräver expertinsikt eller råd, liksom för mer långsiktiga initiativ som behöver ytterligare hjälp. Dessutom är vikarier inom den tekniska industrin ofta billigare än heltidsanställda och erbjuder större flexibilitet när det gäller anställning och schemaläggning.

I vissa fall kan tillfälliga yrkesverksamma inom den tekniska industrin ha tillgång till unika resurser eller expertis som ett företag kan sakna – eller så kan de ha specialiserad kunskap om specifika verktyg eller processer som kan visa sig vara användbara för ett visst projekt. Dessutom kan dessa yrkesverksamma ofta överbrygga klyftan mellan IT-team, affärsteam och produktutvecklingsteam, vilket bidrar till att säkerställa att kommunikationen mellan olika grupper förblir öppen under varje utvecklings- och implementeringsfas.

Av alla dessa skäl och mer därtill blir tillfälliga yrkesverksamma inom teknikindustrin en integrerad del av många framgångsrika teknikföretag över hela världen. Med rätt kompetens och attityd till problemlösning kan dessa personer erbjuda både kortsiktig hjälp och långsiktiga lösningar för alla företag som vill hålla sig uppdaterade om de ständigt nya tekniktrenderna.

Nedan är ett urval av roller som D.match har interimer

Ledarskapsroller:

 • CEO / VD
 • COO & General Manager
 • Technology Officers (CTO, CIO)
 • Financial Executives (CFO)
 • Product Executives (CPO)
 • Marketing Executives (CMO)
 • Digital Officers (CDO)
 • Sales Executives (CSO)
 • Strategy Executives (CSO)
 • Sourcing & Procurement Executives
 • HR / People Executives (CHRO/HRPO)

Management & specialistroller

 • Key Account Managers (KAM)
 • Product Managers
 • Projekt / Program Managers
 • Konsulter
 • Digital Marketing Managers
 • Implementation Managers
 • Customer Support Managers
 • Plant/Site/Production Managers
 • Partner Managers
 • E-Commerce Managers
 • Business Development Managers
 • HR Managers

Industrier

 • Hårdvara / Mjukvara / SaaS
 • IoT (Internet of Things)
 • IT / Digital Consulting
 • Data & Analys
 • Digital Commerce
 • Artificiell Intelligens (AI)
 • Medtech
 • Telekom & Cloud
 • Gaming & Affiliation
 • FinTech
 • Deep Tech
 • Energi

Läs mer på Dmatch.se