Skip to main content

Sol & Tak Specialisten är ett bolag som erbjuder installation och renovering av solceller, tak och andra typer av utomhusarbeten. Företaget har lång erfarenhet inom takrenovering och hjälper dig att installera solpaneler och byta tak. De kan även hjälpa dig att renovera ditt tak om det behövs. Oavsett om du vill montera ett helt nytt tak eller bara se till att ditt befintliga tak är i bra skick så hjälper Sol & Tak Specialisten dig.

Du bör överväga att byta tak när du ser tecken på skador, som missfärgningar eller sprickor. Om problemet inte löser sig kan det vara läge att överväga att byta tak. Om du inte gör det kan problemen förvärras och leda till vattenläckage eller andra skador på huset. Det finns även möjlighet att få hjälp från Sol & Tak Specialisten att installera solceller och takpannor på ditt tak.

Med stöd från Sol & Tak Specialisten kan du få hjälp med installation av nya produkter, inklusive solpaneler eller annat som är anpassat för just ditt hem. Det är viktigt att taket har en optimal lutning, så det inte heller skadar ditt hus eller stjäl solstrålar från andra byggnader.

Fördelen med att använda Sol & Tak Specialisten är att de har den nödvändiga kunskapen och teknologin för att göra jobbet på ett effektivt och professionellt sätt. När du väljer Sol & Tak Specialisten kan du vara trygg med att ditt tak är i säkra händer och att du får ett resultat som är tillfredsställande. Du kan lita på att deras arbete kommer att hålla i många år framöver. Dessutom ger de dig garanti på deras arbete, så att du inte behöver oroa dig för att taket kommer att skadas igen.

Så om du är på jakt efter en professionell som kan installera solpaneler och se till att ditt tak är i bästa skick så kan du göra rätt val genom att anlita Sol & Tak Specialisten. De kommer att hjälpa dig med alla typer av utomhusarbete och installera solpaneler som fungerar på bästa sätt för ditt hem.

Rådgör alltid med en expert om renovering & byte av tak

När du överväger att installera solceller eller solpaneler kommer du förmodligen att behöva byta ut eller renovera taket. För att uppfylla de styrande solenergikraven bör det vara en solidade skikt med ett vattenavvisande kompositmembran, för att skydda taket mot skador från regn och översvämningar. Det bör ha en nivå yta som inte har rullad eller flagad betong eller tegelplattor som är bräckliga. Om taket inte uppfyller dessa krav, måste du byta ut eller renovera det innan installation av solceller eller solpaneler kan börja.

Takrenoveringar är vanligtvis betydande investeringar och kan variera mycket beroende på typen av tak som ska ersättas. Om du har ett platt tak, behöver det inte så mycket extra ansträngning för att byta ut eller renovera det. Du kommer bara att behöva lägga ett vattenavvisande kompositmembran för att skydda taket mot nederbörd. Om du har en skiffertak, krävs det flera steg och mer arbete för att byta ut eller renovera det. Även om du kan göra det själv, rekommenderas det att en professionell byggare anlitas.

I allmänhet bör du först inspektera taket och kontrollera att det inte har slitna eller skadade delar som kräver reparationer. Om du har ett platt tak, bör du även bekräfta att det inte finns några sömmar eller fogar som kan läcka och därmed försvaga taket. Nästa steg är att ta bort alla gamla material och förbereda taket för installation av ett vattenavvisande kompositmembran. Efter det kan du installera solceller eller solpaneler. När allt är installerat, måste du se till att membranet stängs helt, så att taket är fullständigt skyddat.