Skip to main content
Nyheter

Börja energieffektiviseringen med Chemiclean!

By 21 augusti 2023No Comments

Börja energieffektiviseringen med Chemiclean!

En betydande del av ett hus energiförbrukning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre, vilket resulterar i intern korrosion. Denna korrosion leder till blockeringar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i byggnaden och minskad effektivitet i värmeväxlarna. Konsekvenserna av detta är ökade uppvärmningskostnader. Chemiclean har som mål att tackla dessa problem genom att säkerställa optimal funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Så här fungerar Chemiclean-metoden® steg för steg:

  1. En nulägesanalys inkluderar en noggrann utvärdering av vätskan i systemet och kontroll av värmeväxlarna. Baserat på analysresultaten bedöms systemets prestanda, vilket sedan presenteras i en detaljerad rapport tillsammans med förslag på förbättrande åtgärder.
  2. Genom Chemiclean-metoden® rengörs systemet och felaktig vätskekomposition återställs. Samtidigt skapas förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet ursprungligen var utformat för.
  3. För att skydda systemet mot korrosion och bibehålla den uppnådda maximala energieffektiviteten, utrustas systemet med våra effektiva filter och avgasventiler.

PROVSATS FÖR VATTENANALYS INKLUSIVE GLYKOL-, SPRIT- OCH SALTLÖSNINGAR

Ett prov av vätskan ger tydlig insikt i driftssäkerheten och energieffektiviteten i kyl-, värme- och värmeåtervinningsystem. Provsatsen inkluderar en provflaska, protokoll för provtagning och en portofri returetikett. Efter analysen av vätskeprovet tillämpar vi trafikljusmodellen för att bedöma det testade systemets tillstånd. Samtidigt tillhandahåller vi rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att garantera och optimera prestandan.

I priset för detta analyskit ingår: Utvärdering av provresultat samt förslag till åtgärder vid felaktig vätskesammansättning. Du får ditt svar inom ungefär tre veckor. Vid behov kan du välja tillägg för mer omfattande analyser av flera andra parametrar och få svar inom fem arbetsdagar.

Magnetfilter för Värmesystem – Effektiv Partikelfiltrering

Magnetfilter, även kända som magnetitfilter, är en viktig komponent i värmesystem. De hjälper till att avlägsna skadliga magnetitpartiklar från vätskan och förbättrar därigenom systemets prestanda och livslängd.

För mindre vätskesystem erbjuder vi patronfiltermodellerna C10M och C20M, utrustade med magnetstavar tillverkade av rostfritt stål. Dessa filter monteras kring systemets vattenpump och fungerar som delflödesfilter med utbytbara filterpatroner.

För större system är det mest lämpligt att använda permanent installerade påsfilter med magnetstavar såsom MF100 och MF150, eller det mobila påsfilteret MF100M. Dessa filter installeras på systemets returledning. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock och magnetstavar. Magnetstavarna garanterar att även de allra minsta magnetitpartiklarna fångas upp på ett effektivt sätt. Filterhuset är utrustat med en silkorg där den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermodulen finns tillgänglig i olika material såsom PVC, stål med polyetenbeläggning eller material som är korrosionsbeständigt, exempelvis emalj, galvaniserat eller rostfritt utförande. Denna mångsidighet gör att filtret kan anpassas efter olika behov och systemkrav.

Kontakta ChemiClean för mer information.