Skip to main content

Återvinning blir allt viktigare för att bevara vår miljö. På Smart Recycling förstår vi hur viktigt det är att se till att allt avfall återvinns och återanvänds på rätt sätt. Därför erbjuder vi en mängd olika tjänster för att hjälpa dig med dina återvinningsbehov.

Vår pappersåtervinningstjänst erbjuder säker hantering av konfidentiella dokument. Vi har strikta rutiner på plats för att säkerställa att all känslig information strimlas och bortskaffas på ett säkert sätt. Vi använder specialutrustning och har högutbildad personal för att säkerställa att all datadestruktion sker snabbt och säkert. Allt strimlat material bearbetas sedan och återvinns till nya produkter som kartong eller pappershanddukar.

Vi erbjuder även insamlingstjänster för större mängder pappersavfall, så att du inte behöver oroa dig för att transportera det själv. Vår personal kommer ut till dig, samlar in & återvinner.

På Smart Recycling förstår vi vikten av att återvinna och återanvända allt vårt avfall för att skydda miljön. Därför erbjuder vi en rad tjänster som hjälper dig med dina återvinningsbehov. Vår pappersåtervinningstjänst är utformad för att hantera konfidentiella dokument på ett säkert sätt i enlighet med strikta förfaranden. Vi använder specialutrustning och högutbildad personal för att säkerställa att all känslig information strimlas och bortskaffas på ett säkert sätt.

Du får en säker destruktion av sekretesspapper och elektronik

När materialet har strimlats återvinns det till kartong eller pappershanddukar, bland andra produkter. Vi erbjuder även insamlingstjänster för större mängder pappersavfall så att du kan undvika att behöva transportera det själv. Vår personal kommer till din anläggning och samlar in avfallet innan det tas tillbaka för korrekt bortskaffande och återvinning.

Genom att se till att allt material återvinns på rätt sätt minskar vi mängden avfall som skickas till deponi och bevarar våra resurser för framtida generationer. Genom detta tillvägagångssätt hjälper Smart Recycling till att hålla vår miljö trygg och säker samtidigt som vi ser till att alla dokument behandlas med respekt och sekretess.materialet och transporterar det tillbaka till vår anläggning för dokumentförstöring och återvinning. Detta bidrar till att minska behovet av transportrelaterade utsläpp som kan ha en negativ inverkan på miljön.

Smart Recycling har vi åtagit oss att tillhandahålla ansvarsfulla, effektiva lösningar för att hantera vår planets resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att tillhandahålla bekväma, kostnadseffektiva lösningar för alla våra kunders dokumentförstöringsbehov samtidigt som vi gör vår del för miljön också! Läs mer om sekretessåtervining här!